Startsiden   Kontakt   
                                                                                        Om oss  | Godkjenning | Tjenester | Kontakt oss
Våre godkjenningsområder

Organisasjonsnr: 980403955
Godkjent til: 06.11.2006
Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder:
  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.

Vi er også medlem i Norges Bedriftsforbund.